TIỀM HIỂU VỀ TRANG TRẠI CÁ KOI NAGOMI

Tại trang trại cá Koi Nagomi, chúng tôi đã kế thừa truyền thống chăm sóc Nishikigoi đã được vun đắp trong suốt lịch sử và tiếp tục chăn nuôi Nishikigoi bằng cách phấn đấu để được cải tiến hơn nữa.

Với những nỗ lực như vậy và nhờ có sự giúp đỡ của thiên nhiên phong phú, mặc dù không phải là nơi xuất xứ của Nishikigoi, nhưng chúng tôi đang sản xuất ra Nishikigoi với chất lượng đáng tin cậy và cũng được các nhà đam mê cá koi thích thú không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở nước ngoài.

MỘT NĂM CỦA TRANG TRẠI CÁ KOI NAGOMI

Từ tháng 4 đến tháng 6
Cho Nishikigoi đẻ trứng và nở ra.
Từ tháng 6 đến tháng 9
Thả cá con vào ao chuyên dụng và chọn lọc lần đầu sau khoảng 40 ngày.
Việc chọn lọc sẽ được thực hiện tổng cộng 4 lần trong khoảng thời gian này.
Từ tháng 10 đến tháng 3
Nuôi trong phòng chăn nuôi với những Nishikigoi còn lại sau khi chọn lọc.
Từ tháng 10 đến tháng 5
Triển lãm cá Koi
Chúng tôi trưng bày những Nishikigoi đã tự tay chăm sóc cẩn thận tại các trung tâm triển lãm vùng Kansai.

GIỚI THIỆU TRANG TRẠI

Chúng tôi thực hiện chăn nuôi không để cá Koi căng thẳng theo chương trình quản lý chăn nuôi riêng của chúng tôi trong thiên nhiên phong phú và tại một trong những trang trại chăn nuôi lớn nhất của tỉnh.

PHÒNG CHĂN NUÔI 1

Phòng chăn nuôi Nishikigoi dùng để bán có
7 bể ao 7 tấn –2 bể ao 20 tấn –1 bể ao 30 tấn.

PHÒNG CHĂN NUÔI 2

Phòng chăn nuôi Nishikigoi dùng cho triển lãm có
4 bể ao 2 tấn – 5 bể ao 5 tấn – 2 bể ao 15 tấn – 1 bể ao 20 tấn – 1 bể ao 30 tấn.

PHÒNG CHĂN NUÔI 3

12 bể
Thả cá con vào ao nuôi từ tháng 6 đến tháng 9.

PHÒNG CHĂN NUÔI 4

Phòng chăn nuôi Nishikigoi dùng cho triển lãm có
8 bể ao 1 tấn – 8 bể ao 2 tấn – 3 bể ao 3 tấn – 6 bể ao 10 tấn
2 bể ao 15 tấn – 3 bể ao 20 tấn – 2 bể ao 50 tấn – 1 bể ao 140 tấn.

AO CÁ CON

12 bể
Thả cá con vào ao nuôi từ tháng 6 đến tháng 9.

AO CÁ KOI CÓ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN TỐT 1

5 bể
Nishikigoi từ 2, 3, 4, 5 tuổi trở lên được thả nuôi trong mỗi ao sau khi chọn lọc.

AO CÁ KOI CÓ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN TỐT 2

3 bể
Nishikigoi từ 2, 3, 4, 5 tuổi trở lên được thả nuôi trong mỗi ao sau khi chọn lọc.

THÔNG TIN CÔNG TY

TRANG TRẠI CÁ KOI NAGOMI
Địa chỉ : 949-185, Takagi, Besho-cho, Miki-shi, Hyogo 673-0435, Japan

Thời gian làm việc : 9:00~17:00 (Ngày thường)
TEL.086-696-6412

Xem trên Google Map